Reklamacje i zwroty

Zasady reklamacji i zwrotów określa regulamin.

Dane właściciela:

SPORT BIKE Marcin Domański

ul. Łodygowa 27
03-687 Warszawa

NIP: 5361631351, REGON: 142320571

 

Dane kontaktowe:

e-mail: bok@sport-bike.eu

telefon: 510117345

Pobierz formularz zwrotu.
Pobierz formularz reklamacji.


 W związku ze zmianami prawa wchodzącymi w życie z dniem 25.12.2014 r., poniżej załączamy odnośniki do plików pdf zawierających:

– Pouczenie o  prawie odstąpienia od umowy.

– Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje Tobie na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Regulacje odnośnie:

Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Kontakt z nami napisz do nas.